Englisch Francais Deutsch nederlands

Milieu

CO2 reductie


In 2011 heeft Kuijs een programma opgestart om de CO2uitstoot te reduceren. Doelstelling is om de uitstoot de eerstkomende jaren metgemiddeld 5% per jaar terug te brengen. Deze reductie wordt gerealiseerd doorverhoging van de beladingsgraad, toepassen van boordcomputers met trucknavigatie, toepassen van Eco-LPG en het nieuwe rijden.
70% van de auto's voldoet aan de Euro 5 norm of EEV.